معنی و ترجمه کلمه quadrangle به فارسی quadrangle یعنی چه

quadrangle


حياط يافضاى بزرگ که دوران ساختمان باشد،چهار ديوارى با ساختمانهايى گرداگرد ان ،چهار ضلعى ،( )quad(درسيم تلگراف )سيم چهار لاى بهم پيچيده عايق ،(درمطبعه )قطعه سربى ،چهار گوشه ،چهار گوش ،چهار ديوارى ،مربع
معمارى : چهارگوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها