معنی و ترجمه کلمه quadrantal correctors به فارسی quadrantal correctors یعنی چه

quadrantal correctors


علوم نظامى : کوههاى ربعى
علوم دريايى : کوههاى ربعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها