معنی و ترجمه کلمه quadrat به فارسی quadrat یعنی چه

quadrat


ارتفاع سنج ،قطعه زمين مستطيل ،به قطعات مستطيل تقسيم کردن
زيست شناسى : چارچوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها