معنی و ترجمه کلمه quadratic equation به فارسی quadratic equation یعنی چه

quadratic equation


علوم مهندسى : معادله درجه دوم
معمارى : معادله درجه دوم
شيمى : معادلات درجه دو
روانشناسى : معادله درجه دوم
بازرگانى : معادله درجه دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها