معنی و ترجمه کلمه quadratic programming به فارسی quadratic programming یعنی چه

quadratic programming


برنامه ريزى غيرخطى
بازرگانى : تابع هدف درجه دوم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها