معنی و ترجمه کلمه quadratic quotient search به فارسی quadratic quotient search یعنی چه

quadratic quotient search


کامپيوتر : الگوريتم بازرسى کننده که به هنگام تست مکان هاى بعدى جدول از يک ادرس دوگانه استفاده مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها