معنی و ترجمه کلمه quadrature به فارسی quadrature یعنی چه

quadrature


تربيع ماه ،مربع سازى ،يک چهارم ،ربع ،(نج ).تربيع
الکترونيک : تربيع
علوم نظامى : تربيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها