معنی و ترجمه کلمه quadrentnium به فارسی quadrentnium یعنی چه

quadrentnium


دوره چهارساله ،مدت چهارساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها