معنی و ترجمه کلمه quadrilateral به فارسی quadrilateral یعنی چه

quadrilateral


چهار بر،چهار پهلو،مربوط به چهار گوش ،چهار گوش ،چهار ضلعى
عمران : چهارضلعى
معمارى : چهارضلعى
بازرگانى : چهار جانبه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها