معنی و ترجمه کلمه quadrumvirate به فارسی quadrumvirate یعنی چه

quadrumvirate


( )quadrumvir(م.م ).انجمنى مرکب از چهار تن ،چهار نفرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها