معنی و ترجمه کلمه quadruplicate به فارسی quadruplicate یعنی چه

quadruplicate


چهارنسخه اى ،چهاربرابر کردن ،در چهار نسخه تهيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها