معنی و ترجمه کلمه qualification badge به فارسی qualification badge یعنی چه

qualification badge


علوم نظامى : نشان مهارت در تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها