معنی و ترجمه کلمه qualification record به فارسی qualification record یعنی چه

qualification record


پرونده مهارت فنى
علوم نظامى : پرونده خدمتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها