معنی و ترجمه کلمه qualified person به فارسی qualified person یعنی چه

qualified person


شخص واجد شرايط
بازرگانى : کارشناس متخصص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها