معنی و ترجمه کلمه qualified به فارسی qualified یعنی چه

qualified


واجد شرايط لازمه ،مقيد،واجد شرايط،کارشناس ،لايق ،صلاحيت دار،شايسته ،قابل ،داراى شرايط لازم ،مشروط
معمارى : موصوف
قانون ـ فقه : واجد شرايط،محدود
روانشناسى : واجد شرايط
علوم نظامى : ماهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها