معنی و ترجمه کلمه qualifier به فارسی qualifier یعنی چه

qualifier


ملايم سازنده ،فرع اسم يا صفت ،کلمه توصيفى ،توصيف کننده
ورزش : انتخاب شده براى دوربرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها