معنی و ترجمه کلمه qualifying examination به فارسی qualifying examination یعنی چه

qualifying examination


روانشناسى : امتحان صلاحيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها