معنی و ترجمه کلمه qualitative changes به فارسی qualitative changes یعنی چه

qualitative changes


بازرگانى : تغييرات کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها