معنی و ترجمه کلمه qualitative controls به فارسی qualitative controls یعنی چه

qualitative controls


بازرگانى : نظارت کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها