معنی و ترجمه کلمه qualitative objectives به فارسی qualitative objectives یعنی چه

qualitative objectives


بازرگانى : اهداف کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها