معنی و ترجمه کلمه qualitative restrictions به فارسی qualitative restrictions یعنی چه

qualitative restrictions


بازرگانى : محدوديت هاى کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها