معنی و ترجمه کلمه qualitative statistics به فارسی qualitative statistics یعنی چه

qualitative statistics


بازرگانى : امارهاى کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها