معنی و ترجمه کلمه qualities inhering in a person به فارسی qualities inhering in a person یعنی چه

qualities inhering in a person


صفاتى که در کسى ماندگار باشد،صفات جبلى شخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها