معنی و ترجمه کلمه quality assurance به فارسی quality assurance یعنی چه

quality assurance


بازرگانى : اطمينان از کيفيت
علوم نظامى : عمليات اطمينان از کيفيت جنس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها