معنی و ترجمه کلمه quality control approval به فارسی quality control approval یعنی چه

quality control approval


بازرگانى : تاييد کنترل کيفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها