معنی و ترجمه کلمه quality control tests به فارسی quality control tests یعنی چه

quality control tests


ازمايش کنترل کيفيت
بازرگانى : بازرسى کنترل کيفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها