معنی و ترجمه کلمه qualmish به فارسی qualmish یعنی چه

qualmish


دچارحالت تهوع ،دچارترديد ياوسواس ،فتورکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها