معنی و ترجمه کلمه quando acciderint به فارسی quando acciderint یعنی چه

quando acciderint


هر گاه بدست ايد
قانون ـ فقه : وقتى مدير ترکه در مقابل غرماء متوفى به دفاع در دست نبودن مالى از متوفى متوسل مى شود محکمه با صدور حکمى با عنوان بالا مقرر مى دارد که هر گاه مالى از متوفى بدست ايد بايد به غرماء داده شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها