معنی و ترجمه کلمه quantitative analysis به فارسی quantitative analysis یعنی چه

quantitative analysis


تحليل کمى
شيمى : تجزيه کمى
بازرگانى : تحليل مقدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها