معنی و ترجمه کلمه quantitative approach به فارسی quantitative approach یعنی چه

quantitative approach


روش کمى
بازرگانى : ديدگاه کمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها