معنی و ترجمه کلمه quantitative changes به فارسی quantitative changes یعنی چه

quantitative changes


بازرگانى : تغييرات کمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها