معنی و ترجمه کلمه quantitative data به فارسی quantitative data یعنی چه

quantitative data


بازرگانى : داده هاى کمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها