معنی و ترجمه کلمه quantitative economics به فارسی quantitative economics یعنی چه

quantitative economics


اقتصاد کمى
بازرگانى : اقتصاد رياضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها