معنی و ترجمه کلمه quantitative objectives به فارسی quantitative objectives یعنی چه

quantitative objectives


بازرگانى : اهداف کمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها