معنی و ترجمه کلمه quantitative programming به فارسی quantitative programming یعنی چه

quantitative programming


بازرگانى : برنامه ريزى کمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها