معنی و ترجمه کلمه quantitative value به فارسی quantitative value یعنی چه

quantitative value


ارزش کمى
بازرگانى : ارزش مقدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها