معنی و ترجمه کلمه quantity control به فارسی quantity control یعنی چه

quantity control


بازرگانى : کنترل کميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها