معنی و ترجمه کلمه quantity controls به فارسی quantity controls یعنی چه

quantity controls


کنترلهاى کمى( عمومى)
بازرگانى : کنترلهاى کمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها