معنی و ترجمه کلمه quantity demanded به فارسی quantity demanded یعنی چه

quantity demanded


بازرگانى : مقدار تقاضا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها