معنی و ترجمه کلمه quantity of supply به فارسی quantity of supply یعنی چه

quantity of supply


بازرگانى : مقدار عرضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها