معنی و ترجمه کلمه quantity supplied به فارسی quantity supplied یعنی چه

quantity supplied


بازرگانى : مقدار عرضه شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها