معنی و ترجمه کلمه quantity surveyor به فارسی quantity surveyor یعنی چه

quantity surveyor


معمارى : براورد کننده مقادير
بازرگانى : ارزياب کميت مواد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها