معنی و ترجمه کلمه quantity به فارسی quantity یعنی چه

quantity


مقدار،چندى ،کميت ،قدر،اندازه ،حد،مبلغ
کامپيوتر : کميت
عمران : کميت
معمارى : چندى
قانون ـ فقه : کميت
روانشناسى : کميت
بازرگانى : مقدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها