معنی و ترجمه کلمه quantum libet or placet به فارسی quantum libet or placet یعنی چه

quantum libet or placet


باندازه لازم ،بمقدارى که لازم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها