معنی و ترجمه کلمه quantum mechanics به فارسی quantum mechanics یعنی چه

quantum mechanics


شيمى : مکانيک کوانتومى
نجوم : مکانيک کوانتومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها