معنی و ترجمه کلمه quantum meruit به فارسی quantum meruit یعنی چه

quantum meruit


هر قدر کارش واقعا "ارزش داشته باشد در دعوى کارگر بر کارفرما
قانون ـ فقه : کارفرما کارى را که براى انجام دادن به کارگر مى داده و قرار مى گذاشته که مزد او را بر مبناى قاعده فوق بدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها