معنی و ترجمه کلمه quantum of energy به فارسی quantum of energy یعنی چه

quantum of energy


کوانتوم انرژى
علوم مهندسى : مقدار کارمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها