معنی و ترجمه کلمه quantum wave equation به فارسی quantum wave equation یعنی چه

quantum wave equation


شيمى : معادله کوانتومى موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها