معنی و ترجمه کلمه quantum yield به فارسی quantum yield یعنی چه

quantum yield


الکترونيک : بازده کوانتايى
شيمى : بهره کوانتومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها