معنی و ترجمه کلمه quarrelsomely به فارسی quarrelsomely یعنی چه

quarrelsomely


نزاع طلبانه ،از روى ستيزه جوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها